KEPUTUSAN TERKINI MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PULAU PINANG


1. GARIS PANDUAN PENAMAAN ANAK TIDAK SAH TARAF
2023-06-21
2. PEMBELIAN 7/9 BAHAGIAN BAITULMAL DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 483, MUKIM E, DAERAH BARAT DAYA DENGAN MENGGUNAKAN WANG PAMPASAN PENGAMBILAN BALIK WAKAF MASJID BAYAN LEPAS YANG BERJUMLAH RM13,252,386.87
2023-06-21
3. PEMBELIAN 7/9 BAHAGIAN BAITULMAL DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 483, MUKIM E, DAERAH BARAT DAYA DENGAN MENGGUNAKAN WANG PAMPASAN PENGAMBILAN BALIK WAKAF MASJID BAYAN LEPAS YANG BERJUMLAH RM13,252,386.87
2023-06-21
4. MEMOHON KELULUSAN PELAKSANAAN WAKAF BIL FI’LI (وقف بالفعل) BAGI MENENTUKAN KESAHIHAN WAKAF TUNAI AM YANG DILAKSANAKAN
2023-04-05
5. PERMOHONAN BAGI PELANJUTAN TEMPOH STATUS FI SABILILLAH WAKAF PULAU PINANG
2023-04-05