KEPUTUSAN TERKINI MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PULAU PINANG


1. MEMOHON PANDANGAN PENGIRAAN ZAKAT KWSP YANG TIDAK PATUH SYARIAH
2022-05-18
2. MEMOHON PANDANGAN PENGECUALIAN ZAKAT TERHADAP PENGELUARAN WANG KWSP UNTUK KEPERLUAN DHARURIYYAT, HAJIYYAT DAN TAHSINIYYAT
2022-05-18
3. MEMOHON PANDANGAN HUKUM ZAKAT BAGI PENGELUARAN WANG KWSP YANG TIDAK MELEBIHI NISAB
2022-05-18
4. PERMOHONAN PANDANGAN HUKUM BERHUBUNG CADANGAN MEMASUKKAN SKIM BANTUAN BAGI TAHANAN MUSLIM DI PUSAT PEMULIHAN KEPADA ASNAF AR-RIQAB
2022-05-18
5. MEMOHON PANDANGAN HUKUM BERKENAAN PENETAPAN ISTILAH, DEFINISI, TEMPOH MASA PENGGUNAAN DAN LAIN-LAIN ISU BERKAITAN PENGURUSAN WANG LEBIHAN ZAKAT
2022-05-18